องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
   
 
 

 

 

  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

  ประชาสัมพันธ์ QR code แบบวัด EIT (ITAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

  โครงการ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่

  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

 

   

 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้