องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งานธุรการและงานสารบรรณ [ 1 ส.ค. 2566 ]24
2 การเขียนทะเบียนประวัติ [ 1 ส.ค. 2566 ]26
3 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 22 มี.ค. 2564 ]224
4 การแก้คำสั่งหรือยกเลิกคำสั่ง [ 14 พ.ย. 2563 ]246
5 คู่มือเกี่ยวกับการเงินและบัญชี [ 14 พ.ย. 2563 ]226
6 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 14 พ.ย. 2563 ]213
7 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย [ 14 พ.ย. 2563 ]221
8 คู่มือคำสั่งด้านงานบุคลากร [ 14 พ.ย. 2563 ]217
9 คู่มืองานพัสดุ [ 14 พ.ย. 2563 ]250
10 คู่มือทะเบียนประวัติ ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล [ 14 พ.ย. 2563 ]214
11 คู่มือปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 [ 14 พ.ย. 2563 ]214
12 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 3 ก.ค. 2562 ]217
13 คู่มือการปฎิบัติงานกองคลัง [ 2 ก.ค. 2562 ]222
14 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) [ 27 พ.ค. 2562 ]213
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 27 พ.ค. 2562 ]213
16 คู่มือการปฎิบัติงานกองการศึกษา [ 5 มี.ค. 2562 ]216