องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
ราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 บ้านโคกแจง [ 24 ม.ค. 2567 ]15
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก [ 24 ธ.ค. 2564 ]243
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเจียงดำ [ 22 ธ.ค. 2564 ]238
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกแจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]235
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก [ 21 ธ.ค. 2564 ]239
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองน้ำใส [ 16 ธ.ค. 2564 ]233
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร [ 14 ธ.ค. 2564 ]232
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองแผง [ 14 ธ.ค. 2564 ]239
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7 บ้านโคกสะอาด [ 9 ธ.ค. 2564 ]239
10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านคลองแผง [ 18 พ.ย. 2564 ]245
11 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 2 บ้านแสง์ [ 3 พ.ย. 2564 ]239
12 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 3 บ้านเจียงดำ [ 3 พ.ย. 2564 ]250
13 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 6 บ้านมะกอก [ 3 พ.ย. 2564 ]270
14 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา [ 3 พ.ย. 2564 ]236
15 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อ บ้านคลองแผง หมู่ที่ 10 [ 3 พ.ย. 2564 ]233
16 จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำหนองเพิก หมู่ที่5 บ้านโคกทหาร [ 3 พ.ย. 2564 ]238
17 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก [ 3 พ.ย. 2564 ]266
18 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ 4 บ้านโคกแจง [ 3 พ.ย. 2564 ]244
19 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ [ 3 พ.ย. 2564 ]237
20 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 2บ้านแสง์ [ 3 พ.ย. 2564 ]234
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7