องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
จัดเก็บภาษี
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]26
2 รายงานผลจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]64
3 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]245
4 ประกาศบัญชีราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]25
5 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]23
6 ประกาศช่องทางชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 15 ธ.ค. 2564 ]81
7 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]226
8 แผนการเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]219
9 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]218
10 แผนการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]221
11 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]217
12 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]214
13 แผนการจัดเก็บภาษีและพัมนารายได้ ปี 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]215
14 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 29 พ.ค. 2563 ]213
15 ภ.ด.ส.1 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ [ 29 พ.ค. 2563 ]214
16 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]214
17 ประกาศบัญขีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส 3) จำนวน 12 ชุด [ 27 มี.ค. 2563 ]215
18 ภ.ด.ส.3 ชุดที่ 1 หมู่ 1 บ้านโคกเพร็ก [ 27 มี.ค. 2563 ]217
19 ภ.ด.ส.3 ชุดที่ 2 หมู่ 2 บ้านแสง์ [ 27 มี.ค. 2563 ]215
20 ภ.ด.ส.3 ชุดที่ 3 หมู่ 3 บ้านเจียงดำ [ 27 มี.ค. 2563 ]265
 
หน้า 1|2