องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการจาก อบต.ทัพเสด็จ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนฯ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]25
2 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]266
3 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ประจำปี 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]255
4 หน้าปก [ 20 พ.ย. 2563 ]241
5 ผลสรุปจากผู้บริหาร [ 20 พ.ย. 2563 ]230
6 สารบัญ [ 20 พ.ย. 2563 ]227
7 บทที่ 1 [ 20 พ.ย. 2563 ]244
8 บทที่ 2 [ 20 พ.ย. 2563 ]236
9 บทที่ 3 [ 20 พ.ย. 2563 ]227
10 บทที่ 4 [ 20 พ.ย. 2563 ]262
11 บทที่ 5 [ 20 พ.ย. 2563 ]244
12 บรรณานุกรม [ 20 พ.ย. 2563 ]268
13 แบบสอบถาม [ 20 พ.ย. 2563 ]261
14 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการชำระภาษีท้อง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ต.ค. 2563 ]235
15 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]225
16 รายงานสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2561 [ 2 พ.ค. 2562 ]237