องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2567 แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]24
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]5
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ [ 17 มิ.ย. 2564 ]9
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 13 ก.พ. 2563 ]299
5 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี [ 24 ก.ย. 2562 ]249
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี [ 11 ก.ค. 2562 ]254
7 แผนพัฒนา 3 ปี [ 27 พ.ค. 2562 ]246