องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ทัพเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 ม.ค. 2567 ]2
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]223
3 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]225
4 ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ [ 22 เม.ย. 2565 ]217
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]218
6 ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ [ 21 เม.ย. 2564 ]218
7 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน ประจำงบประมาณ 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]221
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]219
9 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 7 ม.ค. 2563 ]231