องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2024-01-17][ผู้อ่าน 16]
 
  ประชาสัมพันธ์ QR code แบบวัด EIT (ITAS) ขององค์การ...[วันที่ 2024-01-15][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 16]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระพระบาทสม...[วันที่ 2023-12-06][ผู้อ่าน 30]
 
  ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2023-11-28][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอั...[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 80]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566[วันที่ 2023-10-13][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการประเพณีแซนโฎนตา ประจำปีงบประมาณ 2567 [วันที่ 2023-10-12][ผู้อ่าน 82]
 
  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่...[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ...[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการและประชาชน เรื่อง...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 66]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20