องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]12
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]36
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]35
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]38
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]39
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]35
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]36
8 สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]233
9 สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 เม.ย. 2565 ]234
10 สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]231
11 สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]233
12 สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ธ.ค. 2564 ]229
13 สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 พ.ย. 2564 ]234
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]228
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]229
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]227
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]233
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]230
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 16 พ.ย. 2563 ]229