องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลสอบรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 เม.ย. 2567 ]29
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2567 ]31
3 เรื่อง รับสมัครบุคคทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง [ 8 มี.ค. 2567 ]37
4 QR code แบบวัด EIT (ITAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ [ 15 ม.ค. 2567 ]45
5 กำหนดนัดวันประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ สมัยสามัญที่4/2566 ครั้งที่1 [ 4 ธ.ค. 2566 ]10
6 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปี 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]21
7 รายงานดำเนิการโครงการฝึกอาชีพผู้พิการ [ 10 ต.ค. 2566 ]12
8 สรุปรายงานโครงการผู้สูงอายุ 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]12
9 กิจกรรมริเริ่มการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นสุขภาวะ [ 14 ส.ค. 2566 ]8
10 โครงการเศรษฐกิจชุมชนองค์การบริหารตำบลทัพเสด็จ [ 10 ส.ค. 2566 ]13
11 กำหนดนัดวันประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ สมัยสามัญที่4/2565 ครั้งที่ 2 [ 9 ส.ค. 2566 ]10
12 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 8 ส.ค. 2566 ]16
13 กำหนดนัดวันประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ สมัยสามัญที่3/2565 ครั้งที่1 [ 27 ก.ค. 2566 ]10
14 กำหนดนัดวันประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ สมัยวิสามัญที่1/2565 ครั้งที่1 [ 26 มิ.ย. 2566 ]7
15 กำหนดนัดวันประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ สมัยสามัญที่2/2566 ครั้งที่2 [ 3 เม.ย. 2566 ]9
16 ประกาศองค์ารบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ เรื่อง คู่มือการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 23 ก.พ. 2566 ]86
17 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายในตำบลทัพเสด็จ ประจำปี2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]13
18 กำหนดนัดวันประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ สมัยสามัญที่1/2566 ครั้งที่1 [ 1 ก.พ. 2566 ]9
19 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และตระหนักเรื่องอันตรายของภาวะคลอดก่อนกกำหนด [ 11 ม.ค. 2566 ]108
20 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7