องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 QR code แบบวัด EIT (ITAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ [ 15 ม.ค. 2567 ]14
2 ประกาศองค์ารบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ เรื่อง คู่มือการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 23 ก.พ. 2566 ]66
3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และตระหนักเรื่องอันตรายของภาวะคลอดก่อนกกำหนด [ 11 ม.ค. 2566 ]92
4 ประกาศแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]63
5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยบริการสาธารณสุข ดูแลยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)ในตำบลทัพเสด็จ ประจำปี2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]63
6 ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]74
7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปี2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]64
8 กิจกรรมตรวจเยี่ยมผู้พิการตำบลทัพเสด็จ 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]67
9 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด้กเล็กบ้านโคกเพร็กเนื่องด้วยเกิดการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก [ 22 ส.ค. 2565 ]390
10 รายงานผลดำเนินงานของศูนย์บริการผู้พิการทั่วไปตำบลทัพเสด็จ 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]56
11 ประกาศข้อบัญญัติบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]235
12 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค มือ เท้า ปาก [ 18 ก.ค. 2565 ]271
13 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายในตำบลทัพเสด็จ ประจำปี2565 [ 13 ก.ค. 2565 ]51
14 การออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]305
15 ประการเรื่องการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยเหตุพิเศษ เนื่องในสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 ก.พ. 2565 ]320
16 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ [ 19 ม.ค. 2565 ]278
17 ประชาสัมพันธ์สิทธิที่เป็นประโยชน์ของคนพิการ [ 13 ม.ค. 2565 ]88
18 ประชาสัมพันธ์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]47
19 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. ฯ [ 22 ต.ค. 2564 ]236
20 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. [ 22 ต.ค. 2564 ]237
 
หน้า 1|2|3|4|5|6