องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
ควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]46
2 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]56
3 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]228
4 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]226
5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]264
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติของค์การบริหารส่รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563)วนตำบล [ 20 พ.ย. 2563 ]227
7 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]224
8 รายงานควบคุมภายในสำนักปลัด [ 19 พ.ย. 2562 ]264
9 รายงานควบคุมภายในกองคลัง [ 19 พ.ย. 2562 ]234
10 รายงานควบคุมภายในกองช่าง [ 19 พ.ย. 2562 ]236
11 รายงานควบคุมภายในกองการศึกษา [ 19 พ.ย. 2562 ]235
12 รายงานการควบคุมภายใน 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]228
13 รายงานสรุปผลการตรวจสอบควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1 [ 19 ก.ค. 2562 ]236
14 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]232
15 รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ.2561 [ 5 ก.ค. 2562 ]232
16 ควบคุมภายใน ปี 2561 [ 1 ก.ค. 2562 ]231