องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุม ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]16
2 รายงานการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]37
3 รายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]210
4 รายงานการประชุม ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]211
5 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]217
6 รายงานการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]214
7 รายงานการประชุม ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]217
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติของค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 มี.ค. 2564 ]215
9 ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]207
10 รางานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]241
11 รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]211
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติของค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ก.ค. 2563 ]212
13 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 13 ก.ค. 2563 ]216
14 รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]212
15 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]211
16 รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]212
17 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]214
18 รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบล [ 6 ก.พ. 2563 ]210
19 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]215
20 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-62 วันที่ 15 ส.ค.62 [ 24 ก.ย. 2562 ]213
 
หน้า 1|2