องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปข้อมูลรายงานผลการบริหารและพัฒนทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2567 ]15
2 ข้อมูลบุคลากร ที่เข้ารับการอบรมประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]26
3 ข้อมูลบุคลากร ที่เข้ารับการอบรมประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]72
4 ข้อมูลบุคลากร ที่เข้ารับการอบรมประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]230
5 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]229
6 ข้อมูลบุคลากร ที่เข้ารับการอบรมประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ต.ค. 2563 ]229
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 4 ก.พ. 2563 ]232