องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน ประจำงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน ประจำงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ