องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ