องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุม ประจำเดือนเมษายน 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุม ประจำเดือนเมษายน 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุม ประจำเดือนเมษายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ