องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2565

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2565    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ