องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปี2566

    รายละเอียดข่าว

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  ประจำปี2566    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปี2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ