องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
จดหมายข่าว


จดหมายข่าวจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

จดหมายข่าวจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ