องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
 


โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9


24 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ โดยมีพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และมีกิจกรรมออกกำลังกาย(เต้นแอโรบิก)  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

2024-01-17
2024-01-15
2024-01-08
2023-12-06
2023-11-28
2023-10-24
2023-10-13
2023-10-12
2023-10-02
2023-08-30