องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
ควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]24
2 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]202
3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]202
4 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]233
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติของค์การบริหารส่รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563)วนตำบล [ 20 พ.ย. 2563 ]200
6 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]195
7 รายงานควบคุมภายในสำนักปลัด [ 19 พ.ย. 2562 ]233
8 รายงานควบคุมภายในกองคลัง [ 19 พ.ย. 2562 ]200
9 รายงานควบคุมภายในกองช่าง [ 19 พ.ย. 2562 ]202
10 รายงานควบคุมภายในกองการศึกษา [ 19 พ.ย. 2562 ]202
11 รายงานการควบคุมภายใน 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]201
12 รายงานสรุปผลการตรวจสอบควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1 [ 19 ก.ค. 2562 ]203
13 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]200
14 รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ.2561 [ 5 ก.ค. 2562 ]201
15 ควบคุมภายใน ปี 2561 [ 1 ก.ค. 2562 ]199