องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
  โครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2565[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 7]
 
  องค์การบิหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จัดกิจกรรมเนื่องในวัน...[วันที่ 2022-09-28][ผู้อ่าน 12]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "...[วันที่ 2022-09-26][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (กถล.) ประจำปี 25...[วันที่ 2022-09-15][ผู้อ่าน 25]
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติ...[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสิริกิติ์พระบรมราชินีน...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 43]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ...[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด ...[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 72]
 
  โครงการสืบสานประเพณีวันอาสาฬบูชาและประเพณีเข้าพรรษ...[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ พนัก...[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 73]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัด...[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 99]
 
  กิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด...[วันที่ 2022-04-07][ผู้อ่าน 118]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16