องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ