องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติ 60

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติ 60
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ