องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
รายงานการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น


รายงานการประชุมคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ