องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 1 เม.ย. 2564 ]184
2 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 22 มี.ค. 2564 ]185
3 การแก้คำสั่งหรือยกเลิกคำสั่ง [ 14 พ.ย. 2563 ]198
4 คู่มือเกี่ยวกับการเงินและบัญชี [ 14 พ.ย. 2563 ]185
5 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 14 พ.ย. 2563 ]183
6 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย [ 14 พ.ย. 2563 ]185
7 คู่มือคำสั่งด้านงานบุคลากร [ 14 พ.ย. 2563 ]184
8 คู่มืองานพัสดุ [ 14 พ.ย. 2563 ]201
9 คู่มือทะเบียนประวัติ ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล [ 14 พ.ย. 2563 ]183
10 คู่มือปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 [ 14 พ.ย. 2563 ]184
11 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 3 ก.ค. 2562 ]182
12 คู่มือการปฎิบัติงานกองคลัง [ 2 ก.ค. 2562 ]183
13 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) [ 27 พ.ค. 2562 ]182
14 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 27 พ.ค. 2562 ]183
15 คู่มือการปฎิบัติงานกองการศึกษา [ 5 มี.ค. 2562 ]184