องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 25 ก.ค. 2562 ]203
2 คู่มือการชำระภาษี [ 22 ก.ค. 2562 ]185
3 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 22 ก.ค. 2562 ]185
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 พ.ค. 2562 ]184
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรมการข้อมูลข่าวสาร [ 12 ต.ค. 2561 ]185
6 คู่มือสำหรับประชาชน [ 3 ต.ค. 2561 ]204