องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
จัดเก็บภาษี
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]188
2 ประกาศบัญชีราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]183
3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]186
4 แผนการเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]184
5 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]184
6 แผนการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]184
7 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]183
8 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]183
9 แผนการจัดเก็บภาษีและพัมนารายได้ ปี 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]183
10 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 29 พ.ค. 2563 ]183
11 ภ.ด.ส.1 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ [ 29 พ.ค. 2563 ]183
12 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]183
13 ประกาศบัญขีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส 3) จำนวน 12 ชุด [ 27 มี.ค. 2563 ]186
14 ภ.ด.ส.3 ชุดที่ 1 หมู่ 1 บ้านโคกเพร็ก [ 27 มี.ค. 2563 ]182
15 ภ.ด.ส.3 ชุดที่ 2 หมู่ 2 บ้านแสง์ [ 27 มี.ค. 2563 ]183
16 ภ.ด.ส.3 ชุดที่ 3 หมู่ 3 บ้านเจียงดำ [ 27 มี.ค. 2563 ]208
17 ภ.ด.ส.3 ชุดที่ 4 หมู่ 4 บ้านโคกแจง [ 27 มี.ค. 2563 ]182
18 ภ.ด.ส.3 ชุดที่ 5 หมู่ 5 บ้านโคกทหาร [ 27 มี.ค. 2563 ]182
19 ภ.ด.ส.3 ชุดที่ 6 หมู่ 6 บ้านมะกอก [ 27 มี.ค. 2563 ]183
20 ภ.ด.ส.3 ชุดที่ 7 หมู่ 7 บ้านโคกสะอาด [ 27 มี.ค. 2563 ]183
 
หน้า 1|2