องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง บ้านโคกทหาร หมู่ 5 บ้านมะกอก หมู่ 6 และบ้านน้อยพัฒนา หมู่ 8 

2022-09-30
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-15
2022-08-26
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-25
2022-07-18
2022-04-26