องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิ ธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิ ธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

ในวันศุกร์  ที่ 12 สิงหาคม 2565  ณ วัดตาพระยา และหอประชุมอำเภอตาพระยา พิธีการดังนี้

-ช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระาชกุศล เวลา 07.00 น. ณ วัดตาพระยา

-กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เวลา 10.00 น. ณ วัดป่าสิกขาวัน (สวนธรรม 987) ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

-ภาคค่ำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพาพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมอำเภอตาพระยา

2022-09-30
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-15
2022-08-26
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-25
2022-07-18
2022-04-26