องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
จดหมายข่าว


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ