องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
ข้อบัญญัติตำบล การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์


ข้อบัญญัติตำบล การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติตำบล การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ