องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ