วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดหาน้ำดื่มตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 บ้านโคกทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง