วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาไอศกรีมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างเหมาพ่นยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระราชินีนาถประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง