วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2562
ซื้อกางเกงกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่วันลอยกระทงตามโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อตามโครงการอาหารเสริม (นม) และนมปิดเทอม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านคลองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านคลองแผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านโคกทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง