วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาตกแต่งขบวนงานประเพณีแซนโฎนตา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำPVC หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อกรอบพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงและสมเด็จพระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อยางนอกรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการขุดขยายสระน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการกำจัดผักตบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระราชินีนาถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง