วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวกระจายสัญญาณ Wifi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางตั้งแต่ หมู่ที่5 บ้านโคกทหาร หมู่ที่9 บ้านร่มไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมถนนภายในตำบลทัพเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางตั้งแต่ หมู่ที่3 บ้านเจียงดำ ? หมู่ที่4 บ้านโคกแจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อต้นไม้ผลและปุ๋ยตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อถังขยะคัดแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง