วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีคัดเลือก
7  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างวันแจกวัสดุเลือกตั้งและวันเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 10 บ้านคลองแผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ หน่วยเลือกตั้ง (อสม.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านคลองแผง โดยวิธีคัดเลือก
4  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์เลือกตั้งและตราประทับบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อตามโครงการอาหารเสริม (นม) ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง