วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ในการฝึกอบรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาค่าเช่าอุปกรณ์ในการฝึกและวัสดุที่จำเป็นในการฝึกดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาค่าอาหารตามโครงการฝึกอบรม อปพร.กู้ชีพกู้ภัยใหม่และทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อถุงขยะสีดำตามโครงการฝึกอบรม อปพร.กู้ชีพกู้ภัยใหม่และทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อเสื้อยืดแขนยาว จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างโครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่2 บ้านแสง์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างโครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่่ที่3 บ้านเจียงดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 2310 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง