วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใส่รถยนต์ส่วนกลางประจำเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2566 วงเงิน 100,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
โตรงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
2  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการนายวันนา พุทธจิตร ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานด้านควบคุมและป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการหมู่บ้าน/ตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง