องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ