องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566     เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ