องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
รายงานการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น


รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ