องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือ ข้อบัญญัติ ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือ ข้อบัญญัติ ประจำปี 2563
 
บันทึกข้อความเปิดประชุม
วาระการประชุม
รายงานการประชุม
บันทึกเสนอผู้บริหาร
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ