องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
การบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรืออื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ [ 16 พ.ย. 2563 ]189
2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา [ 16 พ.ย. 2563 ]187
3 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 16 พ.ย. 2563 ]188
4 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ 16 พ.ย. 2563 ]186
5 การออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 16 พ.ย. 2563 ]184