องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
รายงานการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]186
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]187
3 รายงานการประชุมคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]189
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน ครั้งที่ 1/2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]189
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ครั้งที่ 1/2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]186
6 รายงานการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]186
7 รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]188