องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ทัพเสด็จ ประจำปี 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]186
2 ประกาศรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [ 18 พ.ย. 2562 ]182
3 รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 25 ต.ค. 2562 ]182
4 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 16 ต.ค. 2562 ]182
5 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ [ 12 ต.ค. 2560 ]181
6 คู่มือข้อมูลข่าวสาร อบต.ทัพเสด็จ [ 12 ต.ค. 2560 ]181
7 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 12 ต.ค. 2560 ]182
8 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 12 ต.ค. 2560 ]183