องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]188
2 แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี [ 20 ส.ค. 2563 ]184
3 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต [ 6 ส.ค. 2562 ]191