องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ส.ค. 2564 ]166
2 ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]161
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือ ข้อบัญญัติ ประจำปี 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]163
4 ข้อบัญญัติ 63 [ 17 ก.พ. 2563 ]160
5 ข้อบัญญัติ 62 [ 19 ก.ค. 2562 ]163
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ [ 14 มิ.ย. 2562 ]176
7 ข้อบัญญัติ 60 [ 27 พ.ค. 2562 ]165