องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]17
2 ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ส.ค. 2564 ]190
3 ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]186
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือ ข้อบัญญัติ ประจำปี 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]186
5 ข้อบัญญัติ 63 [ 17 ก.พ. 2563 ]186
6 ข้อบัญญัติ 62 [ 19 ก.ค. 2562 ]186
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ [ 14 มิ.ย. 2562 ]206
8 ข้อบัญญัติ 60 [ 27 พ.ค. 2562 ]195